Μεταφράσεις

Το έργο ORTHODOX-CULTURE.COM ενώνει γύρω του τους επαγγελματίες μεταφραστές με μητρικές γλώσσες τα Ρωσικά, τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Οι μεταφραστές του ORTHODOX-CULTURE.COM έχουν εμπειρία στις μεταφράσεις των ορθόδοξων, πολιτιστικών, αγιογραφικών κειμένων. Στα πλαίσια του έργου μας δημιουργούμε ένα λεξικό με το ειδικό αυτό λεξιλόγιο, για να βελτιώσουμε μ’ αυτόν τον τρόπο την ποιότητα της δουλειάς μας.

Η ομάδα του ORTHODOX-CULTURE.COM αναλαμβάνει μεταφράσεις των τουριστικών οδηγών, πολιτιστικών και θρησκευτικών βιβλίων, ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων με σχετικό περιεχόμενο.

Επικοινωνήστε μαζί μας: info@orthodox-culture.com